ఏడు చోట్ల వ్యతిరేకం….

గ్లాస్గో : స్కాంట్లాండ్లో రెఫరెండం కౌంటింగ్ కొనసాగుతోంది.  యూకే నుంచి ...

మాకు స్వాతంత్ర్యం వద్దు

గ్లాస్గో : యూకే నుంచి విడిపోయి స్కాట్లండ్ స్వతంత్ర దేశంగా అవతరించాలా ...