అడుగేస్తే.. దద్దరిల్లాల్సిందే!

యానిమేటర్ టీవీ సిరీస్‌లోని హీరో పాత్ర ‘గండము రోబో’ భవనమెత్తు విగ్రహమిది. ...