సెంటిమెంట్లు వమ్ము కాలేదు

రాజేంద్ర ప్రసాద్ రీ ఎంట్రీ తరువాత ఒక్క జులాయి మినహా అన్నీ డిజాస్టర్లే..తమన్నా ...