గ్లాస్గోలో మెరిసిన తెలుగుతేజం గ’గన్’

గ్లాస్గో: కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో మరో తెలుగుతేజం మెరిసింది. హైదరాబాదీ ...

స్వర్ణ కాంతలు

షూటింగ్‌లో రెండు స్వర్ణాలు సాధించిన భారత మహిళలు భారత మహిళల సత్తా ఇది. ...