32 ఏళ్ళ గ్లామర్‌ ‘క్వీన్‌’

పరిచయం అక్కర్లేని పేరు ఆమెది. ‘ఇష్టం’ సినిమాతో తెలుగు తెరకు పరిచయమైన ...