హర్యానా సర్కారు నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ సిక్కుల నిరసన ప్రదర్శన

న్యూఢిల్లీ: హర్యానాలోని గురుద్వారాల నిర్వహణ కోసం అక్కడి ప్రభుత్వం ...