టీడీపీలో ‘రాజధాని’ కలకలం

శివరామకృష్ణన్ కమిటీ నివేదికపై ప్రకంపనలు* పలువురి నేతల సంతృప్తి.. మరికొందరికి ...