ఆకాశంలో ఢీకొన్న విమానాలు!!

ఎక్కడైనా రోడ్డుమీద బస్సులు, ఇతర వాహనాలు ఢీకొనడం చూశాం. అయితే గతంలో ఎన్నడూ ...