గర్ల్ ఫ్రెండ్‌కు డైమండ్ రింగ్!

ఇద్దరి మధ్య ఏమీ లేదు లేదంటూనే శ్రద్ధాకపూర్ కోసం వజ్రాల ఉంగరం కొనేశాడు ...