తగిన ప్రతిఫలం లభించింది

‘‘కథలో సత్తా ఉండి, తెరకెక్కించే విధానం బాగుంటే.. విజయం తథ్యం అని మా ‘గీతాంజలి’ ...