జయంత్ ‘హ్యాట్రిక్’

వరల్డ్ మాస్టర్స్  వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌లో మూడో స్వర్ణం న్యూఢిల్లీ: భారత ...