సైనా… ‘సూపర్ 7’

ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ టైటిల్ సొంతం ఫైనల్లో కరోలినాపై గెలుపు   ఖాతాలో ...

సైనా జోరు…

 ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ ఫైనల్లోకి ప్రవేశం 17 సూపర్ సిరీస్ టోర్నీల తర్వాత ...