‘షారుక్‌తో నటించాలని ఉంది’

బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారుక్‌ఖాన్‌తో నటించాలని ఉందని కెనడా డాన్సర్ తారా ...