‘ఊపిరున్నంత వరకు అలాగే ఉంటా’

హైదరాబాద్: తాను భారతీయురాలినేనని టెన్నిస్ స్టార్ సానియా మీర్జా స్పష్టం ...