మెట్రో రైలును 250 కి.మీ పొడిగిస్తాం: కేటీఆర్

హైదరాబాద్: హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు సర్వీసు కేవలం 72 కిలో మీటర్లకే పరిమితం ...