ఆ సినిమాకి ఆమే ప్రచారాస్త్రం.!

శ్వేతా బసు ప్రసాద్‌.. వ్యభిచారం చేసిందంటూ వార్తల్లోకెక్కిన ఈ ‘కొత్త ...