(డీఎఫ్‌ఐడీ) ప్రాథమిక సర్వే స్పష్టం

సమాజంలో ఆర్థిక, సామాజిక పరిస్థితుల కారణంగా 37 శాతం బాల్య వివాహాలు జరుగుతున్నట్లు ...