ఇంజిన్ పాడైనా ఇబ్బంది లేదు..!

వర్షాకాలం వచ్చిం దంటే… రోడ్లపై ప్రయాణం నరకాన్ని తలపిస్తుంది. నీటి ...