160 మంది బందీల ఊచకోత

ఇరాక్ మిలిటెంట్ల ఘాతుకం  హ్యూమన్ ైరె ట్స్ వాచ్ వెల్లడి బాగ్దాద్: ఇరాక్ ...