‘ఇరాక్ సమస్యను పరిష్కరించే సామర్థ్యం మాకు లేదు’

వాషింగ్టన్: ఇస్లామిక్ మిలటెంట్లపై పోరాడేందుకు తమ దళాలు ఇరాక్ తిరిగి ...