కాంపౌండర్ కొడుకు.. దుమ్మురేపుతున్నాడు!

రత్లాం : మధ్యప్రదేశ్లో ఓ చిన్న ఊరు.. రత్లాం. అక్కడ పుట్టిన ఓ కాంపౌండర్ ...