సినిమా రివ్యూ: ‘మైనే ప్యార్ కియా’

ఒకప్పడు హిందీలో ‘మైనే ప్యార్ కియా’ దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. ...