వియత్నాం చేరుకున్న రాష్ట్రపతి

హనోయ్: రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ నాలుగురోజుల పర్యటన నిమిత్తం వియత్నాం ...