నేను బరువు తగ్గడానికి కారణం తనే!

మెరుపు తీగకు చిరునామా అన్నట్లుగా సన్నగా ఉండేవారు ఐశ్వర్యారాయ్. కానీ, ...