15 ఏళ్ల అమ్మాయి సంచలనం

యూఎస్ ఓపెన్ రెండో రోజు పెను సంచలనం నమోదైంది. మహిళల సింగిల్స్ తొలి రౌండ్‌లో ...