‘పట్టు’ సడలింది

పసిడి నెగ్గలేకపోయిన భారత రెజ్లర్లు– ఫైనల్స్‌కు చేరిన అన్ని విభాగాల్లోనూ ...