గవర్నర్ ప్రసంగమా… సంతాప తీర్మానమా: వైఎస్ఆర్ సీపీ

హైదరాబాద్ : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉభయ సభలలో గవర్నర్ ఈఎస్ఎల్ నరసింహన్ ...